static-aside-menu-toggler
static-aside-menu-toggler

Với giới trẻ hiện nay, nếu tính tổng hợp lại thì mình đảm bảo rằng số giờ chơi game sẽ nhiều hơn bất kỳ số giờ bạn làm 1 hoạt động nào khác. Thậm chí là nhiều hơn cả thời gian bạn ngồi trong lớp học.

Xin được nói trước là mình chỉ viết ra những bài học mình trả nghiệm được và suy ngẫm trong game chứ mình không có ý quảng cáo game. Nếu bạn chỉ thuần là thích chơi game thì cứ tự tìm mà chơi nhé ;)

 

Cùng hoạn nạn thì dễ, cùng phú quý mới khó?


Lúc bắt đầu trận khi team còn nghèo chưa có gì, thì mỗi thành viên sẽ hoạt động hết mình đi lụm đồ.

Ai cũng tự mình làm hết sức mà chẳng cần ai lãnh đạo ai.

Đồ mà 1 nhân vật lụm được thì cả team đứng gần sẽ được hưởng.

Và cứ như thế team sẽ đồng cam cộng khổ cho tới khi thấy được đồ...

... huyền thoại (legendary)...

Cái Ngặt là team 5 thằng mà đồ legendary thì chỉ có 1.

Cái Ngặt là đồ legendary thì ai lụm chỉ riêng người đó hưởng.

Cái Ngặt là ai cũng nghĩ mình xứng đáng đồ legendary, do là...

... mình chơi hay nhất

... mình góp công nhiều nhất

... mình level cao nhất

Và vậy là khi lụm đạt được thành tực cũng là lúc team không nhìn mặt nhau đường ai nấy đi.

Hoặc hài nhất là khi chỉ để 1 mình thằng legendary đánh

À ừ thì ai hưởng nhiều thì sẽ làm nhiều, mình hưởng ít thì đứng nhìn.??

Còn nó chết thì anh em đứng nhìn không cứu, đợi văng hàng ra thì hốt.

Và vòng xoáy lại tiếp tục...:)))

Game nhìn như con nít nhưng triết lý được thiết kế giống đời thực đến ngỡ ngàng. ?

Với giới trẻ hiện nay, nếu tính tổng hợp lại thì mình đảm bảo rằng số giờ chơi game sẽ nhiều hơn bất kỳ số giờ bạn làm 1 hoạt động nào khác. Thậm chí là nhiều hơn cả thời gian bạn ngồi trong lớp học.

Xin được nói trước là mình chỉ viết ra những bài học mình trả nghiệm được và suy ngẫm trong game chứ mình không có ý quảng cáo game. Nếu bạn chỉ thuần là thích chơi game thì cứ tự tìm mà chơi nhé ;)

 

Cùng hoạn nạn thì dễ, cùng phú quý mới khó?


Lúc bắt đầu trận khi team còn nghèo chưa có gì, thì mỗi thành viên sẽ hoạt động hết mình đi lụm đồ.

Ai cũng tự mình làm hết sức mà chẳng cần ai lãnh đạo ai.

Đồ mà 1 nhân vật lụm được thì cả team đứng gần sẽ được hưởng.

Và cứ như thế team sẽ đồng cam cộng khổ cho tới khi thấy được đồ...

... huyền thoại (legendary)...

Cái Ngặt là team 5 thằng mà đồ legendary thì chỉ có 1.

Cái Ngặt là đồ legendary thì ai lụm chỉ riêng người đó hưởng.

Cái Ngặt là ai cũng nghĩ mình xứng đáng đồ legendary, do là...

... mình chơi hay nhất

... mình góp công nhiều nhất

... mình level cao nhất

Và vậy là khi lụm đạt được thành tực cũng là lúc team không nhìn mặt nhau đường ai nấy đi.

Hoặc hài nhất là khi chỉ để 1 mình thằng legendary đánh

À ừ thì ai hưởng nhiều thì sẽ làm nhiều, mình hưởng ít thì đứng nhìn.??

Còn nó chết thì anh em đứng nhìn không cứu, đợi văng hàng ra thì hốt.

Và vòng xoáy lại tiếp tục...:)))

Game nhìn như con nít nhưng triết lý được thiết kế giống đời thực đến ngỡ ngàng. ?

Chuyện Game - Tình Đời https://binhle.site/ Super User

Clients.

Nhà tài trợ